Scrabble

Datoteke (poglej na spodnje strani za novejse verzije):

Povezave:


Preverjanje slovenskih besed
Vpiši besedo: Source
Navodilo: Namesto slovenskih črk lahko uporabiš: "c (č), "s (š), "z (ž), "C (Č), "S (Š) in "Z (Ž).

Opomba: Program išče besede v datotekah mte-sl.words in meolic.lex.


ISO-8859-2
Zadnjič spremenjeno: 19.3.1999
Pripombe, vprašanja: Robert.Meolic@uni-mb.si