Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, racunalnistvo in informatiko
UN E 1, UN GING E 1
asistent: Robert Meolic

Programiranje za elektrotehnike II

Racunalniske vaje potekajo v ucilnici G-219.

Na tej strani so zbrane uporabne povezave, ki dopolnjujejo predavanja, RV in LV pri tem predmetu.

Gradivo za posamezne vaje in naloge bodo objavljene v sistemu Moodle.

Knjige

Gradivo o programiranju in programskem jeziku C++

Zanimive knjiznice, ki jih lahko enostavno uporabimo pri programiranju v C++

Gradivo na tujih univerzah

Prevajalniki za C++

OPOMBA: Vecina nastetih prevajalnikov je na voljo tudi za okolje MAC OS X. Preverite sami.

Programerska okolja (IDE) in urejevalniki za C++

Programerska okolja, ki vsebujejo prevajalnik:

Programerska okolja, ki ne vsebujejo prevajalnika in ga moramo zato naloziti posebej:


Pripombe, vprasanja: meolic@uni-mb.si