laboratorij napis
english lmsinfo@uni-mb.si home
o laboratoriju
osebje laboratorija
projekti
izobrazevanje
povezave
 
meni-oseb
 doc. dr. Boštjan Vlaovič, univ. dipl. inž.
 delovno mesto: asistent
 prostor: G-218
 govorilne ure:
 telefon: +386 2 220 7217
 fax: +386 2 220 7272
 e-pošta: bostjan.vlaovic@uni-mb.si
 spletna stran

biografija:

Obiskoval sem I. osnovno šolo v Celju, nato pa Srednjo tehniško šolo - elektrotehniški program v Celju. 
 
Leta 1993 sem se vpisal na študijski program Gospodarskega inženirstva, smer elektrotehnika, na tedanji Tehniški fakulteti, VTO Elektrotehnika, računalništvo in informatika v Mariboru.  
 
Leta 1995 sem se prepisal na študijski program elektrotehnika.  
 
Diplomiral sem leta 1999 z diplomskim delom "Generator klicev za telefonsko centralo MLB SI2000 V5", ki sem ga napisal pod mentorstvom prof. dr. Zmaga Brezočnika. 
 
V študijskem letu 1999/2000 sem se vpisal na podiplomski študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, smer Elektrotehnika. Na fakulteti sem zaposlen kot mladi raziskovalec. 
 
V letih 1999-2002 sem bil član vodstva Študentske veje IEEE Univerze v Mariboru.  
 
Prve izkušnje dela s študenti sem pridobil že med študijem, saj sem kot demonstrator sodeloval pri predmetu Praktikum iz informatike pod vodstvom doc. dr. Tomaža Dogše. V letih 1999 in 2000 sem tudi aktivno sodeloval pri pripravi in izvedbi vaj pri predmetu Programska oprema v TK sistemih pod vodstvom doc. dr. Monike Kapus-Kolar. 
 
Trenutno se posvečam raziskavam na področju prenosa govora po paketnih omrežjih s poudarkom na signalizacijskih protokolih H.323, SIP in MGCP. V zadnjem obdobju se v raziskovalnem delu posvečam formalni verifikaciji, natančneje, preverjanju modelov (Model Checking).
 

© LMS 2001-2007, lmsinfo@uni-mb.si, zadnja sprememba: 24. 12. 2010