laboratorij napis
english lmsinfo@uni-mb.si home
o laboratoriju
osebje laboratorija
projekti
izobrazevanje
povezave
 
meni-proj
2000-JG-BV-FERISpecifikacija in realizacija prehoda SIP-V5.2
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciPeter Vicman, Simon Nedok, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik
partnerIskratel d.o.o.
financiraIskratel d.o.o.
Specifikacija in realizacija prehoda SIP-V5.2 predvideva analizo protokolov SIP (protokol za zagon seje) in SDP (protokol za opis seje), funkcijsko in izvedbeno specifikacijo protokolnih skladov ter prehoda na signalizacijski vmesnik V5.2 centrale SI2000 V5. Pri razvoju se bosta uporabila programska jezija C in SDL (programski jezik za specifikacijo in načrtovanje sistemov). Namen projekta je omogočiti dostop do storitev centrale tudi uporabnikom SIP telefona.
 
2001-MGCP-FERIRazpoznavalnik in konstruktor protokola MGCP
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciAleksander Vreže, Peter Vicman, Simon Nedok, Zmago Brezočnik
partnerIskratel d.o.o.
financiraIskratel d.o.o.
Delo na razvoju razpoznavalnika in konstruktorja vključuje analizo protokola MGCP(krmilni protokol za prehod med mediji), funkcijsko in izvedbeno specifikacijo programske opreme ter realizacijo s posebnimi programskimi orodji, ki omogočajo zapis končne programske kode v programskem jeziku C.Razpoznavalnik in konstruktor predstavljata del sklada protokola MGCP, ki se razvija v sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o. Osnovni cilj projekta je omogočiti aktivno sodelovanje produkta SI2000 V5 v razvoju telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije.
 
2001-SIPTEL-FERIRazpoznavalnik, konstruktor in krmilni protokol protokolov SIP in SDP za IP telefon
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciPeter Vicman, Simon Nedok, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik
partnerIskratel d.o.o.
financiraIskratel d.o.o.
Razpoznavalnik, konstruktor in krmilni protokol protokolov SIP (protokol za zagon seje) in SDP (protokol za opis seje) za IP telefon je nadaljevanje del po pogodbi 2000-JG-BV-FERI. Obstoječa programska koda se bo prilagodila novim zahtevam in prenesla na operacijski sistem v realnem času VxWorks. Namen naloge je v sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o. razviti sodoben IP telefon.
 
2002-2003-FERIZagotavljanje povezljivosti MGC in MG po protokolu MGCP
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciPeter Vicman, Aleksander Vreže
partnerIskratel d.o.o.
financiraIskratel d.o.o. in MSZS
V okviru projekta se bo izvedla analiza obstoječe implementacije protokola MGCP ter analiza postopkov, ki bodo zagotavljali medsebojno povezljivost nadzornika medijskih prehodov (MGC) in medijskega prehoda (MG). Analiza bo vključevala postopke zagona ob neregularnih razmerah v omrežju, obravnavo izpada signalizacije ob različnih napakah na strojni opremi ali težav v omrezju. Osnovni cilj projekta je omogoiti aktivno sodelovanje produkta 
SI2000 V6 v razvoju telekomunikacijskih omrezij naslednje generacije.
 
2002-2003-FERIProgram za izvajanje testnih scenarijev po protokolu MGCP
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciAleksander Vreže, Peter Vicman
partnerIskratel d.o.o.
financiraIskratel d.o.o. in MSZS
Program za izvajanje testnih scenarijev po protokolu MGCP bo predstavljal jedro okolja za testiranje produktov iz serije telefonskih central SI2000 V5 in SI2000 V6. Dodatno bo omogočal preverjanje programske opreme na zunanjih enotah, ki se bodo vključevale v omenjene sisteme.
 
2004-2006 CO ICTVerifikacija pravilnosti delovanja komunikacijskih sistemov
vodja projektaZmago Brezočnik
sodelavciBoštjan Vlaovič, Aleksander Vreže, Tatjana Kapus, Monika Kapus-Kolar, Robert Meolic, Filip Samo Balan, Drago Kodrič, Andrej Ciglič, Matjaž Colnarič, Janez Bešter, Matej Koren, Klemen Koman
partnerInštitut Jožef Stefan, Iskratel d.o.o., Inštitut za ekonomske raziskave
financira
Evropski sklad za regionalni razvoj,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Iskratel d.o.o.
Metode preverjanja pravilnosti sistemov, ki temeljijo na testiranju, so se pri sodobnih kompleksnih sistemih izkazale kot zelo potratne, ker preverjanje dovolj velikega števila možnih izvajanj traja nesprejemljivo dolgo, v sistemih s sočasnostjo pa je pogosto tudi neobvladljivo in nepregledno. Pozno odkritje napake v programski opremi je zelo neugodno in drago. Za konkurenčnost podjetja na tržišču je zelo pomembno, da je le-to sposobno v relativno kratkem času razviti nov produkt. To pa je mogoče le, če že v fazi zasnove sistema odkrijemo čimveč pomanjkljivosti in napak. Za doseganje tega cilja potrebujemo učinkovite avtomatske metode verifikacije. 
 
Cilj projekta "Verifikacija pravilnosti delovanja komunikacijskih sistemov" je pridobivanje novega znanja na področju verifikacije komunikacijskih sistemov s poudarkom na razvoju idej v uporabno obliko in možnostih uporabe obetajočih rezultatov v industriji. Tako bomo v okviru projekta verificirali primere komunikacijskih sistemov iz realnega sveta, ki bodo skrbno izbrani v dogovoru med vsemi partnerji. 
 
Izvedba projekta bo vključevala različne aktivnosti, s katerimi bomo poskušali postopoma doseči zastavljene cilje: analiza obstoječih metod verifikacije in razpoložljivih orodij, formalna zasnova sistema in specifikacija zahtev, tvorba modelov sistemov in ustreznih formalnih opisov zahtev, verifikacija sistemov in analiza rezultatov, prilagoditev in nadgradnja uporabljenih metod in orodij, predstavitev rezultatov in prenos znanja v podjetje Iskratel d.o.o. in ovrednotenje projekta. 
 
COST 247COST 247 International Workshop
vodja projektaZmago Brezočnik
sodelavciTatjana Kapus, Aleš Časar, Robert Meolic, Filip Balan, Bogdan Dugonik, Bogomir Horvat, Marko Jagodič, Andrej Kruščič, Marjeta Pučko, Marjan Štrakl
partnerAction COST 247, FERI, IEEE Slovenia Section, IEEE Telecommunication Chapter of Slovenia
financiraEuropean Commission - COST Telecommunication Secretariat, Ministry of Science and Technology of Slov
The purpose of the European research action on Verification and Validation 
 
Methods for Formal Descriptions (COST Action 247) is the co-ordination of national efforts to analyse, classify and come up with new and efficient techniques and tools for concurrent software verification and validation in order to enhance the applicability of formal methods to practical examples and thus improve the efficiency of software production cycle for complex distributed systems. 
 
As the Action is already in its third year, the aim of the workshop is to provide a forum for COST 247 participants from various European countries to present, discuss and compare their work related to the Action. Scientific programme of the workshop consists of 20 regular papers (two of them tackle the suggested example of a Bounded Retransmission Protocol), the invited lecture given by Dr. Robert Kurshan from AT&T Bell Labs, Murray Hills, New Jersey, USA, and demonstrations of 2 software tools for formal specification and verification of concurrent systems. The regular COST 247 Management Committee Meeting will take place together with the workshop on June 19, 1996.
 
ESTEfficient Symbolic Tools
vodja projektaRobert Meolic
sodelavciTatjana Kapus, Zmago Brezočnik
partner-
financira-
Efficient Symbolic Tools package (EST) je orodje za formalno verifikacijo sistemov s socasnostjo. Omogoca opis sistemov s procesno algebro ter vec formalnih nacinov preverjanja njegovega obnasanja. Najpomembnejsa sta dokazovanje testne ekvivalence in preverjanje modelov z ACTL-jem. Orodje je v celoti napisano na Institutu za elektroniko, uporabljen je programski jezik C. Temelji na zmogljivem in inovativnem paketu za obdelavo logicnih funkcij, ki je bil leta 1993 nagrajen z drugo nagrado na tekmovanju studentskih clankov IEEE regije 8 v Parizu. Orodje se razen s skrbno dodelanimi algoritmi ponasa tudi z uporabniskim graficnim vmesnikom, ki je napisan v skriptnem jeziku Tcl/Tk. Je prosto dostopno z GPL licenco. Tece na stevilnih operacijskih sistemih, med njimi tudi na Linux in Windows racunalnikih.
 
ESYE 2000Extra Skills for Young Engineers
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciRobert Meolic, Aleksander Vreže, Simon Nedok, Filip Samo Balan, Aleš Časar, Bogdan Dugonik, Dejan Kastelic, Iztok Kramberger
partnerFERI, IEEE Slovenia Section
financiraIEEE Slovenian Section, FERI, Iskratel d.o.o., Gaudeamus d.o.o., Hermes Softlab d.d., SOUM, Esotech
Na simpoziju so bile predstavljene tehnike in metode inženirskega dela s poudarkom na organizacijskih sposobnostih ter delu v skupini. Nosilci posameznih tem so bili priznani strokovnjaki iz akademskih krogov, kot tudi predstavniki uveljavljenih podjetij. Osnovni moto simpozija je izobraževanje in druženje študentov s področja celotne Evrope.
 
SIP-FERI-2004Protokol SIP
vodja projektaBoštjan Vlaovič
sodelavciPeter Vicman, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik
partnerPeter Vicman, Aleksander Vreže, Zmago Brezočnik
financiraIskratel d.o.o.
Predmet pogodbe so razvojna dela na področju protokola SIP. Gre za nadaljevanje lanskoletnega sodelovanja pod aneksom k pogodbi 2002-2003-FERI. Načrtovana so dela na nadgradnji kodirnika in dekodirnika, dopolnitev glavnega protokolnega procesa v jeziku SDL, prilagoditve in nadgradnja programske opreme, priprava razvojne dokumentacije, analiza in načrtovanje funkcionalnosti posredovalnega strežnika in sodelovanje pri razvoju telefona SIP.
 

© LMS 2001-2007, lmsinfo@uni-mb.si, zadnja sprememba: 03. 09. 2006