laboratorij napis
english lmsinfo@uni-mb.si home
o laboratoriju
osebje laboratorija
projekti
izobrazevanje
povezave
 
meni-uvod

Laboratorij za mikroračunalniške sisteme

Naslov: Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17
2000 Maribor

Vodja: red. prof. dr. Zmago Brezočnik
email: brezocnik@uni-mb.si
tel: +386 2 220 7 210
fax: +386 2 220 7 272

Prve aktivnosti, ki so predstavljale zametek Laboratorija za mikroračunalniške sisteme, so se pričele leta 1983. Laboratorij ima trenutno devet članov, ki aktivno sodelujejo pri pedagoškem in raziskovalnem delu.

Osnovno raziskovalno področje članov laboratorija je formalna specifikacija in verifikacija reaktivnih sistemov in sistemov s sočasnostjo. Za sodobne komunikacijske in telekomunikacijske sisteme, pa naj gre za strojno ali programsko opremo, je značilno, da je njihovo izvajanje reaktivno in paralelno, tj. da sestojijo iz komponent, ki se izvajajo sočasno in med seboj in z okoljem sistema neprestano komunicirajo. Prav takšne sisteme pogosto uporabljamo na mestih, kjer je zelo pomembno, da delujejo pravilno. Na področju formalnih metod razvijamo orodja za avtomatsko verifikacijo strojne in programske opreme, v katera želimo vključiti najnovejše pristope za avtomatsko verifikacijo.

V zadnjih letih potekajo raziskave tudi na področju VoIP tehnologije. Na področju VoIP tehnologij raziskujemo in razvijamo aplikacije za omrežja naslednje generacije. V sodelovanju s podjetjem Iskratel d.o.o. razvijamo produkte za signalizacijska protokola SIP in MGCP.

V slovenskem prostoru smo sodelovali pri raziskovalnem projektu "Distribuirani komunikacijski sistem", ki je bil financiran s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Repulike Slovenije. V okviru tega projekta sta bila izvedena dva projekta z naslovom "Formalna verifikacija sistemov" in "Zagotavljanje pravilnosti paralelnih in distribuiranih sistemov".

Od leta 2000 sodelujemo v programski skupini "Napredne metode v telekomunikacijah". Raziskovalni program sestavljata dva programska sklopa: jezikovne tehnologije in zagotavljanje pravilnosti sistemov. Sklop zagotavljanje pravilnosti sistemov zajema temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področju formalne specifikacije in verifikacije sistemov.

Na mednarodnem področju smo sodelovali pri raziskovalnem projektu COST 247 "Verification and Validation Methods for Formal Descriptions", DETECH ("Development of the Department for Technology Supported Distance Education"), VISIOCOM ("Video-supported Online Communities") in BITEMA ("Bilingual Teaching Material for the Deaf by Means of ICT").


© LMS 2001-2007, lmsinfo@uni-mb.si, zadnja sprememba: 10. 11. 2003