Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, racunalnistvo in informatiko

doc. dr. Robert Meolic

AIPS - urniki - Moodle - digitalna knjiznica

Domace strani za vaje 2013/2014

Arhiv + izredni studij

Visja strokovna sola, FNM, FF

Na VSS sem sodeloval od 2004 do 2010. Na FNM in FF sem sodeloval od 2009 do 2012.
Pripombe, vprasanja: meolic@uni-mb.si